header

header

Sunday, March 2, 2014

OHP Reblog: The Crimean Khanate and the Ottoman World


This podcast is reblogged from our friends at Ottoman History Podcast, (Ep. #111, 28 June 2013)

Although it was not an Ottoman province, Crimea was politically, militarily, and economically critical to Ottoman power in Eastern Europe, and the suzerainty of the Giray dynasty that governed Crimea for over three centuries was ultimately what held off Russian expansion and made the Black Sea truly an "Ottoman lake." In this episode, Denise Klein discusses the role of the Crimean Khanate in the Ottoman world and gives us an overview of the history, society, and culture of this political space. Drawing on her own research, she also uses a comparison of Ottoman and Crimean historiography to examine how these vassals understood their place in the Ottoman equation and how writers on opposing sides of the Black Sea interpreted and represented events in different ways. 


MP3 File

Denise Klein is a doctoral candidate at the University of Konstanz, Germany focusing the history and historiography of Ottoman Crimea (see academia.edu)
Chris Gratien is a PhD candidate in the Department of History at Georgetown University (see academia.edu)
Nir Shafir is a PhD candidate at UCLA studying Ottoman intellectual history (see academia.edu)

Click here for a SELECT BIBLIOGRAPHY

OHP Reblog: Anadolu'ya Bir Göç Öyküsü

This podcast is reblogged from our friends at Ottoman History Podcast (Ep. #112, 4 July 2013)


Eski Çerkez Göçmen Evi, Atlılar Köyü (2010)
Osmanlının 19. yy’da karşılaştığı en büyük sosyal ve politik meselelerden biri şüphesiz ki muhacir sorunudur. Rus devleti, eski Osmanlı toprakları olan Kafkasya ve Kırım’a yerleşmeye yönelik bir siyaseti benimseyip bölgedeyayıldıkça, yerli Müslüman nüfusa kaçmaktan başka bir çare kalmamıştı. Osmanlı, devlet nüfuzunun sınırlı olduğu seyrek nüfuslu bölgelere, yeni gelenleri yerleştirmek için yoğun çaba sarfetti. Ciddi sıkıntılara girerek, Anadolu ve Suriye boyunca sayısız muhacir yerleşimi kuruldu. Bu yerleşimlerin bir çoğu zamanın getirdiklerine dayanamadı ama Adana-Mersin bölgesinden bir örnek olan Atlılar köyünde Muhacirler kuşaklar boyunca varlıklarını sürdürebildiler. Bu bölümümüzde Mehtap Çelik, Atlılar Köyü ile ilgili yaptığı araştırmadan bahsetmektedir.

During the nineteenth century, one of the major social and political issues faced by the Ottoman Empire was Muslim immigration from the Russian sphere. As the Russian Empire expanded into Crimea and the Caucasus, hundreds of thousands of individuals flocked to the Ottoman lands. The Ottoman state sought to settle these newcomers in sparsely populated regions where state power was limited. Not without serious hardship, numerous settlements were founded throughout Anatolia and Syria. Many did not withstand the test of time, but in this episode, Mehtap Çelik tells the story of one such settlement, the Circassian village of Atlılar near Mersin (podcast is in Turkish).


MP3 File
Mehtap Çelik Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ders vermektedir. 
Harika Zöhre Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevlisidir. (bkz. academia.edu)
Yakınçağ Orta Doğu Tarihi çalışan Chris Gratien Georgetown Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır.   (bkz. academia.edu)

SEÇME KAYNAKÇA

Mersin İskelesi (19. yüzyılın sonları)
Sözlü tarih bilgileri özellikle Mehtep Çelik ve Tülin Selvi Ünlü'nün tarafında 2010'da Habibe Şahin ile yapılan görüşmeden kaynaklanmaktadır

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Istanbul)
Tarsus Şeriyye Sicilleri (Milli Kütüphanesi, Ankara)

Bala, Mirza, “Çerkesler”, İslam Ansiklopedisi, C. 3 (1986).
Barker, William Burckhardt, Cilicia and its Governers, Ingram, London: Cooke and Co.,1853.
Bice, Hayati, Kafkaslar’dan Anadoluya Göçler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1991.
Çavdar, Tevfik. Bir Örgüt Ustasının Yaşam Öyküsü, Ankara 1984.
Develi, Şinasi, Dünden Bugüne Mersin, 1836-1990, MTSO Yayınları, Mersin, 2001.
Habiçoğlu, Bedri, Kafkaslardan Anadolu’ya Göçler, Nart Yayıncılık, İstanbul, 1993.
Bozkurt, İbrahim, Salnamelerde Mersin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, 2001.
Karayandı, Fatih, Ceyhan ve Yöresindeki Kırım Tatarları ve Nogaylar, Ceyhan Belediyesi Kültür Hizmetleri, Adana, 2006.
Tavkul, Ufuk, Karaçay-Malkar Destanları, Türk Dil kurumu Yayınları, Ankara, 2004.
Tuna, Rahmi, “Çerkeslerin Kafkasya’dan Göçü”, İstanbul Kafkas Kültür Derneği Konferansları No: 3 (1977).
Saydam, Abdullah, Kırım ve Kafkas Göçleri, Ankara, 1997.
Selvi Ünlü, Tülin, 19. Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, 2004.
W.E.D. Allen-Paul Muratoff, Kafkas Harekatı: 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966.
Zoroğlu, Levent, Tarsus Tarihi ve Tarihsel Anıtları, Kemal Matbaası, Adana 1975.

MÜZİK 

Myaskovsky - Symphony 23 (on Kabardian themes)
Abida Omar'ın Ürdün'de yaptığı performansı

GÖRSELLER


Women in Dagestan (Prokudin-Gorskii, c1910)Pyotr Nikolayevich Gruzinsky, The Mountaineers Leave the Aul (1872)

Circassian Village, Wadi Seer, Jordan (c1920)
Group portrait of eight Circassian men in uniform, with another man, possibly an Ottoman official
Abdullah Frères, c1880-1900 
Circassians (Oswald Madet c1920) from Pierre Redan, La Cilicie et le
probleme ottoman

Thursday, February 27, 2014

OHP Reblog: Slavery in a Global Context


This podcast is reblogged from our friends at Ottoman History Podcast (Ep. #46, 16 February 2012)

Slavery, the practice of owning human beings, is a nearly universal historical phenomenon that reached its global peak during the eighteenth century and remains present to this day. However, slavery has taken many different forms in different regions: plantation slavery, domestic slavery, concubinage, military slavery and the like, often predicated on difference of religion or race. In this episode, we discuss slavery as practiced in different regions of the world from the Atlantic to the Middle East to the Black Sea in a comparative perspective.


Elena Abbott is a PhD student at Georgetown University focusing on the history of the Atlantic during the eighteenth and nineteenth centuries
Soha El Achi is a PhD student studying slavery and French colonialism in North Africa at Georgetown University
Michael Połczyński is a PhD student studying Ottoman and Polish history at Georgetown University (see academia.edu)
Chris Gratien is a PhD student studying the history of the modern Middle East at Georgetown University (see academia.edu)

Click Here to see a SELECT BIBLIOGRAPHY 


Wednesday, February 26, 2014

OHP Reblog: Sefer Muratowicz


This podcast is reblogged from our friends at Ottoman History Podcast (Ep. #48, 3 March 2012)

The early modern era was a period of tremendous fluidity in terms of borders of identities. In this podcast, we discuss the life and times of Sefer Muratowicz, an Armenian merchant born in Ottoman Anatolia during the late sixteenth century who settled in the Polish-Lithuanian Commonwealth and became an envoy to the Safavid Shah in Persia through his role as a merchant. Sefer left an account of his visit, which our guest Michael Polczynski has translated and analyzed. The account provides information about Sefer's journey as well as his diplomatic and mercantile activities, painting a picture in the process of some aspects of travel, diplomacy, and perhaps even espionage in borderlands regions during the early modern period.Michael Połczyński is a PhD student studying Ottoman and Polish history at Georgetown University (see academia.edu)
Chris Gratien is a PhD student at Georgetown University studying the history of the modern Middle East (see academia.edu)
Fatih Çalışır is a PhD student at Georgetown University studying early modern Ottoman history (see academia.edu)

Click here to see a SELECT BIBLIOGRAPHY

Saturday, February 22, 2014

OHP Reblog: Polish Migrants in the Ottoman EmpireThis podcast is reblogged from our friends at Ottoman History Podcast (Ep. #14, 21 April 2011) 

The nineteenth century was a time period of considerably flux for minority populations that were caught in the middle of the conflicts between rival states. While Christian populations were frequently transferred from the Ottoman Empire to Christian areas and vice versa, this was not always the case. In this podcast, Michael Polczynski tells the story of one such exceptional group, emigrants from Poland who took up residence in the Ottoman Empire.


MP3 File

Michael Połczyński is a PhD student studying Ottoman and Polish history at Georgetown University (see academia.edu)
Emrah Safa Gürkan is a PhD candidate studying Ottoman history at Georgetown University
(see academia.edu)
Chris Gratien is a PhD student studying the history of the modern Middle East at Georgetown University (see academia.edu)

Click here to see a SELECT BIBLIOGRAPHY

OHP Reblog: Polonia Ottomanica


This podcast is reblogged from our friends at Ottoman History Podcast (Ep. #146, 19 February 2014)

Poland is not always remembered among the great imperial rivals of the Ottoman Empire such as Safavid Iran, the Habsburgs, and Muscovy within discussions of early modern European history. Yet, the longstanding and continuous interactions between the Polish and Ottoman worlds comprise an important component of the story of the European state system and its transformation. In this podcast, Michael Polczynski and Paulina Dominik offer an introduction to Ottoman-Polish relations and tell the stories of the first and last Polish embassies to the Ottoman Empire.


MP3 File
iTunes

Michael Polczynski is a doctoral candidate at Georgetown University researching the history of the Ottoman Empire and Eastern Europe (see academia.edu)
Paulina Dominik is a graduate of Oxford University's Department of Oriental Studies (see academia.edu)
Chris Gratien is a doctoral candidate at Georgetown University researching the social environmental history of the Ottoman Empire and the modern Middle East (see academia.edu)

SELECT BIBLIOGRAPHY

Polonia Ottomanica, a blog about historical interactions between the Ottoman and Polish worlds

Click here to see a SELECT BIBLIOGRAPHY